How to say in

How to say I love you in Hebrew?

אני אוהב אותך


PhraseLanguage
I love you🇬🇧 English
אני אוהב אותך🇮🇱 Hebrew

The translation of the I love you in Hebrew is אני אוהב אותך.

Related Translations

attribution

Share Your Comments